Vindur – Rok verður rafmagn

Heimild:  

 

Vindur – Rok verður rafmagn

Júní 2016

 

Endurnýjanleg orka er unnin frá orkulind sem endurnýjar sig stöðugt þó af henni sé tekið og helst þannig í jafnvægi af nátturinnar hendi. Þannig er orka á borð við þá sem unnin er úr vatni, vindi og jarðvarma skilgreind sem endurnýjanleg. Orkulindir jarðefna, t.d. olía, kol og gas, teljast ekki endurnýjanlegar þar sem þær eru aðeins til í takmörkuðu magni. Landsvirkjun vinnur orku úr endurnýjanlegum orkugjöfum. Jafnframt leggur fyrirtækið áherslu á að nýta auðlindir á sjálfbæran hátt, en hlutverk þess er að hámarka afrakstur af þeim orkulindum sem fyrirtækinu er trúað fyrir með sjálfbæra nýtingu, verðmætasköpun og hagkvæmni að leiðarljósi. Með sjálfbærri þróun er vísað til þróunar þar sem litið er til lengri tíma og snýst hún um að auka efnahagsleg verðmæti, styrkja samfélagið jafnframt því að viðhalda gæðum náttúrunnar. Vindmyllur umbreyta hreyfiorku vindsins í raforku. Staðsetning Íslands í miðju lægðabelti Atlandshafsins gerir landið að indasömum stað með mikla möguleika á frekari nýtingu vindorku. Landsvirkjun rekur tvær rannsóknarvindmyllur á Hafinu á Þjórsárssvæðinu.

Fleira áhugavert: